Eko ostrva2020-04-16T16:10:23-00:30

KOMUNALNA OPREMA

Kontaktirajte nas!

Eko ostrva

Karakteristike:

  • Konstrukcija je u potpunosti naš proizvod,
  • Pocinčana konstrukcija,
  • Eko-ostrva sa kantama za sakupljanje reciklažnog otpada,
  • Kante saotvorima za razdvajanje otpada,
  • Verzija 1: eko ostrvo sa 4 kante zapremine 120 l,
  • Verzija 2: eko ostrvo sa 2 kante zapremine 120 l,
  • Brava za zaključavanje svih kanti,
  • Betonsko postolje za svaku kantu.