Press kontejneri2019-04-22T16:32:32-00:30

KOMUNALNA OPREMA

Kontaktirajte nas!

Press kontejneri

Karakteristike:

 •  Hidraulični press kontejner služi za prihvat komunalnog otpada i sabija isti u prosjeku 5-10 puta silom od 300KN.
 • Radi lakšeg manevrisanja pres kontejner ima ugrađene točkove.
 • Pogonski dio hidraulike te elektropogon zaštićen je odgovarajućim zaštitnim (elektronskim) sklopom. Komora za ubacivanje otpada potpuno je odvojena, zaštićen je tlačni dio. Otvor komore za ubacivanje otpada ima adekvatan poklopac koji se otvara i zatvara osloncem na plinske amortizere.
 • Za pogon press kontejnera (koji se pokreće trofaznim elektromotorom 5,5 KW) potrebno je na lokaciji smještaja osigurati priključak za električnu energiju 3 x 380V/16A.
 • Konstrukcija press kontejnera je prilagođena za odvoženje samopodizačem u skladu sa ISO 3702.
 • Kontejner je zaštićen temeljnim premazom 2 puta i lakiran lakom zelene boje (RAL 6001).
 • Zapremina kontejnera: 5, 7 i 10 m3.
 • Dimenzije:
  1. HPS 5 m3 … 3800 x 1740 x 1800 mm
  2. HPS 7 m3 … 4360 x 1740 x 2000 mm
  3. HPS 10 m3 … 4360 x 1740 x 2504 mm.