Transportne linije2019-04-22T16:55:29-00:30

KOMUNALNA OPREMA

Kontaktirajte nas!

Transportne linije

Karakteristike:

KOSI PODIZNI TRANSPORTER

 • Dimenzije: 3200x 1000/1400 x 980/1800 mm.
 • Snaga motora: 380 V / 2,2 Kw.
 • Bojeno – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001.
 • Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom.
 • Gumena troslojna transportna debljine 9 mm.
 • Natezni mehanizam sa vijkom M 20.
 • Profilisana podloga sa novilonskim klizačima.
 • Brzina doziranja: 15 m/min.
 • Nagib: 35 ⁰.
 • Promjer nareckanog valjka: Ǿ 200 mm.
 • Namjena: Prenos – transport sortiranog otpada.

SORTIRNI TRANSPORTER

 • Dimenzije : 5400 x 1000/2460 x 1070 mm.
 • Snaga motora: 380 V / 2,2 kW.
 • Bojeno – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001.
 • Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom.
 • PVC sortirna traka debljine 9 mm.
 • Natezni mehanizam sa vijkom M 20.
 • Profilisana podloga sa novilonskim klizačima.
 • Brzina doziranja: 15 m/min.
 • Promjer nareckanog valjka: Ǿ 200 mm.
 • Namjena: Prenos – transport sortiranog otpada.

PODNI (USIPNI) TRANSPORTER

 • Dimenzije:3200×1000(1400)x440 /1500 mm.
 • Snaga motora: 380 V / 2,2 kW.
 • Bojeno – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001.
 • Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom.
 • Gumena troslojna transportna traka debljine 9 mm.
 • Natezni mehanizam sa vijkom M 20.
 • Profilisana podloga sa novilonskim klizačima.
 • Brzina doziranja: 15 m/min.
 • Promjer nareckanog valjka: Ǿ 200 mm.
 • Namjena: Prenos – transport sortiranog otpada.