Loading...

Transportne linije

Transportne linije2018-11-30T10:32:47+00:00


transportna_linija


Karlovac, 10.3.2016. - Karlovaèki gradski vijeænici u èetvrtak su obišli gradsko odlagalište otpada Ilovac, na kojem se gradi središnje reciklažno dvorište. foto HINA / Mladen VOLARIÆ / mm

Transportne linije

TRANSPORTNE LINIJE SORTIRNICE

 

Karakteristike:

KOSI PODIZNI TRANSPORTER

·         Dimenzije: 3200x 1000/1400 x 980/1800 mm.

·         Snaga motora: 380 V / 2,2 Kw.

·         Bojeno – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001.

·         Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom.

·         Gumena troslojna transportna debljine 9 mm.

·         Natezni mehanizam sa vijkom M 20.

·         Profilisana podloga sa novilonskim klizačima.

·         Brzina doziranja: 15 m/min.

·         Nagib: 35 ⁰.

·         Promjer nareckanog valjka: Ǿ 200 mm.

·         Namjena: Prenos – transport sortiranog otpada.

SORTIRNI TRANSPORTER

·         Dimenzije : 5400 x 1000/2460 x 1070 mm.

·         Snaga motora: 380 V / 2,2 kW.

·         Bojeno – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001.

·         Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom.

·         PVC sortirna traka debljine 9 mm.

·         Natezni mehanizam sa vijkom M 20.

·         Profilisana podloga sa novilonskim klizačima.

·         Brzina doziranja: 15 m/min.

·         Promjer nareckanog valjka: Ǿ 200 mm.

·         Namjena: Prenos – transport sortiranog otpada.

PODNI (USIPNI) TRANSPORTER

·         Dimenzije:3200×1000(1400)x440 /1500 mm.

·         Snaga motora: 380 V / 2,2 kW.

·         Bojeno – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001.

·         Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom.

·         Gumena troslojna transportna traka debljine 9 mm.

·         Natezni mehanizam sa vijkom M 20.

·         Profilisana podloga sa novilonskim klizačima.

·         Brzina doziranja: 15 m/min.

·         Promjer nareckanog valjka: Ǿ 200 mm.

·         Namjena: Prenos – transport sortiranog otpada.