Komunalna Oprema

SV Company d.o.o. se bavi i prodajom komunalne, te smo u tom segmentu jedno od vodećih preduzeća na tržištu BiH. Imamo ostvarenu saradnju sa nekim od najpoznatijih dobavljača i proizvođača u regiji. U ponudi imamo raznovrsnu komunalnu opremu:

 • HDPE kante za otpad raznih zapremina – 120, 140, 240, 360 l,
 • HDPE kontejnere za otpad zapremine 1100 l,
 • metalne kontejnere za otpad zapremine 1100 l,
 • reciklažne metalne kontejnere za otpad zapremine 1100 l,
 • točkovi za kontejnere,
 • kontejnere za selekciju otpada – zvona,
 • otvorene i zatvorene kontejnere zapremina 5 m3 i 7 m3,
 • podzemne kontejnere,
 • HDPE stubne kante za sakupljanje otpada,
 • metalne korpe za sakupljanje otpada,
 • komunalna kolica za sakupljanje otpada (naš proizvod!),
 • eko – ostrva(naš proizvod!),
 • kompletna reciklažna dvorišta,
 • mobilna reciklažna dvorišta,
 • prese za sabijanje otpada,
 • trake za selekciju otpada,
 • kompostere i još mnogo toga.