Abrol Kontejneri

Abrol kontejneri namenjeni su za prevoz većih količina otpada i imaju veoma široku primenu. Izuzetno su ekonomični jer smanjuju troškove transporta. Urađeni su u svemu po EU standardima. Prave se otvoreni i zatvoreni, kao i za specijalne potrebe (metal, staklo, komunalni otpad, plastika, papir). U zavisnosti od vrste materijala koji se u njima prevozi, izrađuju se od limova različite debljine kao i zapremine od 8 do 38 m3.