Pres Kontejneri

Pres kontejneri imaju veoma široku primenu, idealni su za tržne centre, naplatne rampe i bolnice. Za okolinu su veoma praktični jer ne šire neprijatne mirise, a mogućnost zaraze je minimalna.

Pres kontejneri manje zapremine rade se kao pužni i hidraulični i za njihovo prevoženje se koristi standardni kamion autopodizač.

Pres kontejneri veće zapremine se rade kao abrol pres kontejneri i za njihovo prevoženje se koriste abrol kiperi.

Presovanje je u srazmeri od 1:3 u zavisnosti od materijala koji se presuje.

U svom radu su veoma tihi a isto tako i laki za rukovanje.