Sortirnice

Kako bi se posao oko sakupljanja otpada učinio isplativijim, pored već poznate ekološke dimenzije, nudimo linije i postrojenja za separaciju otpada.

Ove mini fabrike čine da se više od polovine sakupljenog otpada proda kao sirovina za nove proizvode i samim tim stekne profit uz otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje određenog broja radnika.