Kiperi

U segmentu novih komunalnih vozila i nadogradnji, izdvajamo nekoliko podkategorija koje nudimo. Jedna od najprodavanijih su kiperi. To je još jedan od mnogobrojnih proizvoda našeg partnera Atrikod d.o.o. Kruševac. Ova vozila nudimo na svim dostupnim opcijama osnovnog vozila (šasije), u skladu sa željama i potrebama kupca. Cisterne se rade od šasija ukupne dozvoljene mase 7,5 t, pa sve do šasija ukupne dozvoljene mase i preko 26 t. Tu u potpunosti ispunjavamo sve potrebe kupca, od standardnih osnovnih kiperskih vozila, pa sve do vozila sa specijalnim kranovima i vozila za zimsko održavanje puteva.